run
header
skczendehu
Kontakt

Predajné automaty,  Kávomaty,

 

Mário Debrecký - DEBRO
mobil : +421 903 206 236
mail :
debrecky.mario@gmail.com
Automaty na kávu

Ponúkame tieto typy kávomatov...

Sladkosti a pitný režim

Špirálové a kombinované automaty

Rýchle občerstvenie

Bubnové Karusel automaty

Predaj kávomatu, automatu na sladkosti a bagety

 

Nákup automatu na začiatku prináša vstupné náklady, ktoré sa ale mnohonásobne vrátia.

  • zisk z predaja po celú dobu životnosti kávomatu
  • veľmi malá strata z nadobúdacej hodnoty kávomatu alebo automatu na sladkosti 
  • predaj teplých nápojov, kávy a sladkostí  za najvýhodnejšie ceny 
  • možnosť riešiť sociálny program pre zamestnancov podniku
  • pre jednotlivca vhodnú podnikateľskú činnosť
  • možnosť spätného odkupu kávomatu

 

Pokiaľ máte záujem, tak Vám zabezpečíme dodávateľa všetkých produktov, či sa jedná o nápoje, bagety alebo iné potraviny. Taktiež Vám zabezpečíme kompletnú záruku, nastavenie a servis.

 

Úplný servis

Ponúkame dodanie automatu, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu na prevádzku, servis  a náhradné diely počas celej doby trvania zmluvy.
Garantujeme nastavenie dávkovania kávomatov tak, aby Vaši zákazníci boli spokojní s kvalitou nápojov.
Široká ponuka nápojov v kávomate, čaj, polievka.
Možnosť spolupráce na skúšobnú dobu.

 

Dodávka surovín pre nápojové a predajné automaty

Zabezpečíme dodávky všetkých surovín (tovaru) do nápojových a predajných automatov. Vždy sa zameriavame na kvalitu predávaných produktov od popredných dodávateľov a nikdy ich neriedime nekvalitnými zmesami. Sme pripravení, po dohode so zákazníkom, zmeniť ponúkaný tovar podľa vašich požiadaviek. Túto službu poskytujeme v plnej výške na svoje náklady.

Predaj mincovníkov a platobných systémov

Predaj a prenájom malých presovarov

Poradenstvo na automaty, suroviny, pitný režim, dovybavenie stravovacích jednotiek